S:t Eriks Hiss AB bildades den 1 juli 1972. Sedan dess har vi byggt, servat och installerat hissar i Stockholmsregionen. I dag sköter vi även om garageportar och automatiska dörröppnare. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, kommunala och statliga bolag samt förvaltningsbolag.

Varje år utför vi omkring 200 ny- och ombyggnadsinstallationer av hissar.

S:t Eriks Hiss är medlem i Hissförbundet (som bland annat driver KY-utbildning av hisstekniker och samverkar med representanter för hissbranschen, myndigheter, besiktningsorgan och fastighetsägare).

S:t Eriks Hiss är medlem i IN, Installatörsföretagen.

Facklig anslutning bland våra installatörer och servicetekniker är Svenska elektrikerförbundet.

Antal anställda: 75
VD : Mikael Bergström
Säte (med lager och felanmälan): Årsta, Stockholm

S:t Eriks Hiss verkar lokalt i Stockholm samtidigt som vi är en del av en global koncern. Vår ägare har undertecknat FN:s initiativ Global Compact, som är världens största hållbarhetsinitiativ. S:t Eriks Hiss står bakom de konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption som Global Compact utgörs av.

länk till Hissförbundet och information om hissutbildning