Reservdelar och hissmaterial

S:t Eriks Hiss strävar efter att alltid använda originaldelar och efter att hitta bästa miljöval vid hissreparationer.
Vi tar till vara begagnade hisskomponenter som kan återanvändas till andra hissar.

Hissmaterial från originaltillverkaren

S:t Eriks Hiss använder hissreservdelar och hissmaterial från original­tillverkaren så långt det går. När det inte är möjligt – till exempel när en komponent inte fungerar tillfredsställande eller har tagits ur produktion – letar vi upp ersättningsmaterial av hög kvalitet.

Våra fordon är utrustade med det hissmaterial och de hjälpmedel som behövs för att klara de dagliga arbetsuppgifterna. Vi håller eget hisslager för att snabbt kunna reparera en hiss som satts ur drift då någon av dess delar gått sönder.

Våra leverantörer kan snabbt få fram ombyggnads­material. Det är en stor fördel när hissar ska byggas om med kort varsel eller när en hiss blir stillastående och ett akutläge uppstår i väntan på hissmodernisering.

 

 

Kundfokus

S:t Eriks Hiss arbetar för att kunden ska känna sig nöjd och få ett mervärde. Produkter och lösningar anpassas efter kundens behov och önskemål, inte tvärtom.

Begagnade kretskort och andra viktiga hisskomponenter sparas då man river en hiss för att bygga nytt. Delarna kan vara värdefulla att ha i reserv till beställarens hissar om de inte längre finns i tillverkning.

S:t Eriks hiss styrsystem är inte operatörslåst som många av konkurrenternas. Det gör att beställaren kan byta skötselföretag till hissen utan att tvingas investera i dyra programmeringsverktyg, ta in hisstillverkaren vid parameterinställningar eller byta ut hisskomponenter för att komma runt problemet.

S:t Eriks Hiss använder ett apparatskåp där menyer i pc och samtlig drift-och underhållsdokumentation är på svenska. Det gör det enkelt för personal att sköta om hissen på bästa sätt.

De produkter S:t Eriks Hiss använder är miljö- och kvalitetstestade.